Bezpečnost potravin

Nesouhlas EFSA s řadou nutrientů

Vydáno: 5. 6. 2009
Autor:

EFSA považuje chlorid kobaltnatý za mutagenní a pro posouzení dalších látek je nedostatek údajů.

Výbor pro aditiva a nutrienty (ANS) úřadu EFSA při posuzování žádosti maďarské firmy Beres Pharmaceutical na základě řady studií rozhodl, že chlorid kobaltnatý může vyvolávat negativní zdravotní efekty a IARC dodal, že má jednoznačně mutagenní potenciál. Inhalací došlo u myší k vzniku plicních tumorů. Zatím má tato látka výjimku, která však může být zrušena v případě negativního stanoviska EFSA.
Tato látka se používá jako součást kapek Beres prodávaných přes internet. Uvádí se, že výrobek působí na imunitu, na hladinu cholesterolu, na odolávání stresu, na krevní plasnu a pevnost kostí. Některé prameny  na webu ho doporučují při HIV a při rakovině včetně leukemie.

Podle panelu ANS nelze pro nedostatek podkladů posoudit nezávadnost  aminochelátů vápníku, manganu, mědi a zinku, o jejichž schválení do doplňků stravy žádala firma Natur Energi ApS. Nejsou k dispozici údaje o toxicitě, o navrhovaných dávkách, dokonce ani o výrobním procesu.

Nedostatek údajů je i v případě glycerofosfátu železa belgické firmy Therabel Pharma.

V případě kvasnic obohacených jódem nebo křemíkem  od britské firmy Higher Nature Ltd nejsou podklady k posouzení nezávadnosti ani k posouzení biologické využitelnosti jódu a křemíku.

EU Food Law, 2009, č. 391, s. 18