Bezpečnost potravin

Nepřijatelné formulační přísady u POR

Vydáno: 13. 8. 2019
Autor: SZÚ

Informace SZÚ

EU připravuje novelu, kterou doplní přílohu III nařízení (ES) č. 1107/2009, v platném znění – Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (POR).

SZÚ upozorňuje žadatele o hodnocení i držitele povolení POR, že se v EU připravuje novela výše uvedeného nařízení, kterým se bude specifikovat seznam přísad v příloze III. Jedná se o formulační přísady (čl. 27), které nejsou přijatelné jako součást POR.

Návrh části novela nařízení lze t. č. najít na webu Evropské Komise, ke stažení ZDE.

Je třeba, aby držitelé povolení se sami aktivně zajímali o seznam přísad navržených jako nepřijatelné a provedli revizi svých POR.

Na seznamu je především řada látek, které jsou klasifikované jako karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 (bez ohledu na podkategorii 1A nebo 1B), podezřené z endokrinní disrupce (ED), a několik dalších.

Všechny látky, které byly považovány za nepřijatelné z hlediska ochrany zdraví jsou v navrženém seznamu uvedeny. Nepřijatelné formulační přísady

 

Zdroj: SZÚ