Bezpečnost potravin

Nepravdivé informace poškozují především samotné včelaře

Vydáno: 6. 2. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 4. 2. 2015.

V poslední době se stále častěji hovoří o úhynech včel a zejména o příčinách, které k těmto ztrátám vedou. Důvodů je bezpochyby více. Některé lze přičiněním člověka do jisté míry ovlivnit, jiné, např. klimatické podmínky, ovlivnit nedokážeme. Pokud jde o vlastní úhyny včelstev, situace je na každém stanovišti trochu jiná, dokonce i mezi individuálními včelstvy na stejném stanovišti bývá situace zpravidla odlišná. Bylo by proto účelovým zjednodušováním skutečnosti ukazovat prstem na jednoho společného jmenovatele. Čerpat z materiálů vydaných Státní veterinární správou s použitím informací vytržených z kontextu považujeme rovněž za nesprávné. 

Níže uvedené články jako jednu z příčin zvýšených úhynů včel v období 2014/15 neoprávněně uvádějí chybná rozhodnutí SVS. V prvním (Zemědělec 5/2015, str. 32) se píše, cituji: „Na jaře podle výsledků povinné zimní diagnostiky měli chybná centrální rozhodnutí. „Vysloveně zavádějící informací byla tisková správa Státní veterinární správy ČR vydaná 21. března 2014, která vyjádřila uspokojení nad nižší úrovní varroózy na počátku této včelařské sezóny, což mohlo vést včelaře k pasivitě,“ uvedl Mgr. Gruna.“

Ve druhém (Tisková zpráva PSNV z 5. ledna 2015, v příloze článku s názvem: Včelaři debatovali o zdraví včel v Brně, str. 2) se píše, cituji: „Chybné vyhodnocení situace na jaře dle výsledků povinné diagnostiky zimní měli a chybná centrální rozhodnutí. Výslovně zavádějící informací byla tisková správa Státní veterinární správy vydaná 21. března 2014, která vyjádřila uspokojení nad nižší úrovní varroózy na počátku této včelařské sezóny. To mohlo vést včelaře k pasivitě a zanedbání péče o zdraví včel.“

Celý článek: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=475:velai-debatovali-o-zdravi-vel-v-brn&catid=69:tiskova-zprava

SVS ve zmíněné tiskové zprávě naopak apeluje na chovatele včel, aby věnovali pozornost svým včelám a nespoléhali pouze na vyšetření stanovená SVS, cituji: „…apelujeme na chovatele včel, aby nespoléhali pouze na výsledky vyšetření zimní úlové měli, ale aby věnovali svým včelám pečlivou pozornost po celý rok. […] Státní veterinární správa, přestože plošně ošetření včelstev v podletí nenařizuje, tak toto ošetření doporučuje všem chovatelům včel, u nichž jsou v tomto období pozorovány vyšší spady roztočů…”

Stejně tak zmínka o nižší intenzitě varroázy na základě vyšetření vzorku zimní měli byla pouze informace o meziročním vývoji, nikoliv potvrzení, že je tato nemoc na ústupu, nebo že se jedná o uspokojivou nákazovou situaci. Rádi bychom v této souvislosti včelaře upozornili, aby věnovali patřičnou pozornost zdrojům, ze kterých čerpají informace. Stejně tak věříme, že k této situaci došlo nedopatřením a v budoucnu nebude nutné podobná tvrzení uvádět na pravou míru.

Celé znění tiskové zprávy SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_jednotne-proti-varroaze.html

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS