Bezpečnost potravin

Nepovolené použití glutamátu sodného v masném polotovaru

Vydáno: 28. 2. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 27. 2. 2017.

Pracovníci Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj při kontrole zásilky v místě určení v mrazírenském skladu v Jenči zjistili použití nepovolené přídatné látky v masném polotovaru – glutamátu sodného, čímž došlo k porušení nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008.

Jednalo se o hluboce zmrazený masný polotovar – kuřecí kebab o hmotnosti 4965 kg. Výše zmíněný masný polotovar byl vyroben v Polsku ve výrobním závodě PL 30240602. Celá zásilka o hmotnosti 4965 kg byla pozastavena a provozovateli bylo uloženo zvolit některé z opatření uvedených v § 30, odst. 2, písm. b) veterinárního zákona.

Zdroj: SVS