Bezpečnost potravin

Nepovolená antibiotika v medu v Nizozemí

Vydáno: 25. 9. 2004
Autor:

Výsledkem monitoringu medu na nizozemském trhu je 28 % nevyhovujících vzorků.

Ze 162 vzorků medu odebraných nizozemským kontrolním úřadem nevyhovělo 46 (tj. 28 %) stanoveným požadavkům. Většinou se jednalo o přítomnost nepovolených antibiotik. Šest vzorků z netropických oblastí obsahovalo nadměrné množství hydroxymethylfurfuralu (HMF). Dva ze 70 vzorků poukazujících na botanický původ neobsahovaly charakteristické pyly.
Vzhledem ke špatným výsledkům bude nutné v kontrole pokračovat.

Informace o medu v ČR najdete na stránkách SVS:
Za zdravotně nezávadný i jakostní med!

Veterináři: ne čínskému medu!

Na dovozy medu stále přísněji

Inspekce kontrolovala med

EU Food Law, 2004, č. 179, s. 18