Bezpečnost potravin

Neoznačované ozáření potravin v EU

Vydáno: 7. 11. 2004
Autor:

Podle zprávy komise EU za r. 2003 ukazují výsledky vyšetření provedených v členských státech na nedisciplinovanost výrobců.

Podle zprávy Komise předložené expertům Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat je v zemích evropské patnáctky velmi rozšířeným nešvarem neuvádět na potravinách, že byly ošetřeny ozářením. V EU je obecně povoleno jen ozařování bylin a koření, a pět z 15 států má schválenu výjimku k ozařování i jiných potravin. Mezi analyzovanými potravinami, které byly ozářeny a nebylo to při označování uvedeno, byla řada výrobků, které byly ozářeny neoprávněně. Počet a druhy vyšetřovaných výrobků v různých zemích se však značně lišil, takže výsledky z jednotlivých zemí nelze porovnávat.

Ozářené neoznačené výrobky

Belgii porušilo legislativní ustanovení 37,8 % vyšetřovaných výrobků. Jednalo se o 9 vzorků žabích stehýnek, u nichž nebylo ozáření označeno, a 5 ze 30 vzorků sýrů bylo ozářeno neoprávněně.

Německu bylo 1,9 % vyšetřovaných vzorků ozářeno a neoznačeno. Jednalo se o francouzský sýr s bylinkami, osm rybích výrobků včetně sušených sepií a sušených sardinek z Nizozemí a ryb z Thajska, které byly přes Nizozemí dovezeny. Dále byly zjištěny ozářené krevety z Indonesie a ozářená polévka a omáčka. Ozářeny byly 2 vzorky německých žampionů, 18 čajů, z toho 14 bylinných, přičemž 16 jich bylo z Nizozemí. Tři ozářené hotové pokrmy pocházely z Thajska, Taiwanu a Vietnamu. Z 901 vzorků koření bylo ozářeno 23, a také bylo zjištěno 8 ozářených doplňků stravy. Žádný z uvedených výrobků nebyl označen.

Dánsku bylo zjištěno 11 ozářených a neoznačených potravin a čtyři další obsahovaly ozářenou minoritní složku.

Ve Finsku bylo ozářeno a neoznačeno 1,7 % z vyšetřených vzorků (jednalo se o tři vzorky sušených bylin a koření).

Francie přišlo pouze oznámení, že byli napomenuti dva výrobci používající do svých výrobků bez označení ozářené složky (oříšky do cukrovinek a mechanicky separované maso do masných výrobků).

Nebyly dodány výsledky z Nizozemí, které je považováno za hlavního producenta ozářených potravin, a z několika dalších států.

Produkce ozařoven v EU

Členské státy měly také informovat o svých vlastních ozařovnách. V IBA Mediris v Belgii ozářili v r. 2003 5 928 t potravin, a sice především (v sestupném množství) žabích stehýnek, drůbeže, garnátů, bylin a koření. V menším množství se jednalo o sýry, vejce a škroby.

Německu bylo v ozařovně Gamma Service Produktbestrahlung ošetřeno 416,9 t bylin a koření pro trh EU. Další potraviny (olejnatá semena, sušená zelenina a mořské řasy) byly ozářeny pro třetí země. Pro USA bylo ozářeno 24,1 t (práškový křen, celer, žampiony a papriky). V ozařovně Isotron bylo ozářeno 429,2 t potravin, což zahrnovalo mléčné výrobky, čaje a koření pro třetí země a byliny a koření pro EU.

Dánská ozařovna LR Plast byla v r. 2003 uzavřena, španělský podnik Ionmed údajně ozařuje jen byliny a koření.

Ve Francii bylo ozářeno 4 383 t potravin, z čehož bylo 2 290 t mechanicky separovaného kuřecího masa, 1 006 t žabích stehýnek a 894 t bylin a koření.

EU Food Law, 2004, č. 184, s. 5-6