Bezpečnost potravin

Neonikotinoidy – nebezpečí pro včely

Vydáno: 12. 9. 2013
Autor: berankova1

Související informace k prováděcímu nařízení EK o zákazu používání a prodeje osiva, které bylo ošetřeno přípravky s těmito účinnými látkami.

Prováděcí nařízení 485/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky
Úřední věstník Evropské unie, 25. 5. 2013, L 139, s. 12-26


Související informace k nařízení 485/2013/EU
:
Stanoviska EFSA – hodnocení rizik pesticidů obsahujících klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid pro zdraví včel:
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin (Stanovisko EFSA, publikované 16. 1. 2013)
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees . for the active substance thiamethoxam (Stanovisko EFSA, publikované 16. 1. 2013)
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid (Stanovisko EFSA, publikované 16. 1. 2013)

Tisková zpráva Evropské komise ze dne 24. 5. 2013:
Bee Health: EU-wide restrictions on Pesticide use to enter into force on 1 December

Prohlášení EFSA ze dne 4. 6. 2013:
Evaluation of the FERA study on bumble bees and consideration of its potential impact on the EFSA conclusions on neonicotinoids

Agrární komora ČR, Cech profesionálních včelařů při ČSV, 29. 4. 2013:
EU zakáže pesticidy, které zabíjejí včely (Neonikotinoidy)

Zákaz insekticidů má chránit včely. Zatím pomohl hlavně politikům (Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 15. 6. 2013)

Evropská komise zakázala tři rizikové insekticidy (časopis Moderní včelař, 2013, č.3, s.5)