Bezpečnost potravin

Německá prasata byla v pořádku

Vydáno: 10. 2. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9. 2. 2012.

Poté, co se v Bavorsku 20. 1. objevil možný problém s chloramfenikolem ve vepřovém mase, rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, prověřit zásilky směřující do ČR. V následujících dnech odebrali inspektoři celkem 8 vzorků (5 ze svaloviny a 3 vzorky z  moče).

Stanovení chloramfenikolu provedli v Národní referenční laboratoři pro rezidua veterinárních léčiv v ÚSKVBL v Brně (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv).

Konfirmační stanovení plynovou chromatografií s hmotností detekcí neprokázalo přítomnost reziduí chloramfenikolu. Toto zjištění považujeme za potvrzení německé veterinární autority, že problém byl v dotyčných hospodářstvích pod kontrolou. Ostatně v uplynulých dnech bylo 12 podezřelých hospodářství uvolněno.

Státní veterinární správa vnímá vážně všechny informace o případných problémech a po vyhodnocení možných rizik zásilky směřující na trh vždy prověří.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.