Bezpečnost potravin

Nelegální porážka a prodej masa z domácí porážky v Jihočeském kraji

Vydáno: 4. 11. 2019
Autor: SVS

SVS informuje o výsledcích kontrol

Inspektoři Státní veterinární správy z Jihočeského kraje odhalili v uplynulých dnech dva případy nelegálního porážení či prodeje masa. V prvním případě zjistili v objektu zemědělského družstva na Strakonicku nelegální porážku prasat. V objektu družstva docházelo k porážení prasat, která si člen družstva od družstva zakoupil. Porážela se zde také prasata zakoupená u jiného chovatele. Porážka přitom nebyla schválena krajskou veterinární správou, nebyla tak pod veterinárním dozorem a tedy nebyla ani prováděna řádná veterinární prohlídka jatečných prasat. Krajská veterinární správa zakázala používat prostory pro porážku hospodářských zvířat i vyrábět, zpracovávat a uvádět živočišné produkty na trh. Přestupek bude řešen ve správním řízení. Za zjištěné porušení zákona o potravinách může být uložena pokuta až do jednoho milionu korun.

Ve druhém případě bylo zjištěno, že chovatel z Písecka nelegálně prodává hovězí maso z domácí porážky. Veterinární inspektoři zkontrolovali uvedené hospodářství na základě zvýšeného množství ohlášení domácích porážek skotu od uvedeného chovatele. Dle platné legislativy mohou být domácí porážkou ve vlastním hospodářství poraženy maximálně tři kusy skotu staršího dvou let a mladšího šesti let. Každou porážku skotu a jelenovitých musí chovatel minimálně tři dny předem ohlásit příslušné krajské veterinární správě. Kontrolovaný chovatel však v polovině letošního října nahlásil již šestou letošní porážku. To bylo podezřelé a naznačovalo, že zde může docházet k nelegálnímu obchodování s masem. To se potvrdilo, poté co chovatel na základě její fingované poptávky prodal veterinární inspektorce deset kilogramů hovězího masa. Následně přiznal, že si chtěl tímto jednáním přivydělat. S chovatelem bude vedeno správní řízení, v němž mu lze (coby fyzické osobě), uložit pokutu do výše 20.000 Kč.

V souvislosti s oběma výše uvedenými případy Státní veterinární správa připomíná, že domácí porážka se nazývá porážkou domácí, neboť musí proběhnout v hospodářství chovatele. Porážka probíhá bez přítomnosti veterinárního dozoru a produkty z ní jsou proto určené výhradně pro spotřebu v domácnosti chovatele (v případě skotu). V případě domácí porážky prasat a dalších zvířat umožňuje zákon kromě domácnosti chovatele konzumaci také legislativně definovanou tzv. osobou blízkou. V žádném případě není možné maso a orgány veterinárně neprohlédnutých prasat a skotu uvádět na trh. Pravidla pro domácí porážky a další legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a „prodej ze dvora“ jsou podrobně popsány v následující osvětové publikaci dostupné online na webu SVS.

 

Zdroj: SVS 


Foto: SVS