Bezpečnost potravin

Nelegální dovoz potravin přes Švýcarsko

Vydáno: 15. 1. 2006
Autor:

Nevyhovující kontrola byla zjištěna u živočišných potravin dovážených do EU přes Švýcarsko.

Podle zjištění inspektorů Potravinářského a veterinárního úřadu (Zpráva FVO, DG SANCO 7591/2005 mohou do EU přes Švýcarsko vstupovat potraviny, které nejsou v souladu s legislativou EU, a to v důsledku nedodržování obchodních dohod Švýcarska s EU (Zpráva z inspekce konané v dubnu 2005 ve Švýcarsku). Může se jednat o hovězí z Afriky či USA, k jehož produkci byly použity hormóny nebo antibiotika aj.  Bylo zjištěno, že vepřové maso bylo např. opatřeno razítkem potvrzujícím zdravotní nezávadnost dříve, než byly k dispozici výsledky testů na trichinelu. K nedostatkům zjištěným v masozpracovatelských provozech a bourárnách patří:

– teploty nad 16 ºC,
křížová kontaminace,
–  loupající se a korodující nátěry a  materiály.
Problémem také je, že některé výrobky nejsou vysledovatelné. V jediném kontrolovaném provozu na zpracování mléka byla zjištěna nedostatečná  ochrana před rekontaminací sušeného mléka. V jiném podniku na výrobu sýrů bylo zjištěno, že si personál nemyje ruce nebo dokonce nemá k dispozici příslušné vybavení.
Na trh EU se touto cestou mohou dostat výrobky odporující požadavkům Švýcarska i EU.
EU Food Law, 2005, č. 238, s. 12