Bezpečnost potravin

Nekalí prodejci zneužili jméno Parazitologického ústavu BC AV ČR

Vydáno: 10. 2. 2022
Autor: BC AV ČR

Informace Parazitologického ústavu BC AV ČR k neoprávněnému zneužití jmen a fotografií odborníků Parazitologického ústavu.

V poslední době se opakovaně objevilo několik dalších případů, kdy nekalí prodejci zneužili na svých internetových stránkách dobrého jména Parazitologického ústavu BC AV ČR a jeho vědeckých pracovníků, aby propagovali své údajné přípravky proti parazitům. Použití jmen a fotografií odborníků Parazitologického ústavu je zcela neoprávněné, uvedené informace jsou navíc nepravdivé a zcela záměrně lživé. Parazitologický ústav BC AV ČR se od těchto nekalých praktik důrazně distancuje.

Během prosince 2021 a ledna 2022 se během krátkých časových úseků objevily falzifikáty rozhovorů s odborníky z Parazitologického ústavu BC AV ČR na webových stránkách https://salcedoclinic.com/, přičemž u článků byly bez jejich souhlasu zveřejněny fotografie a uvedena jména parazitologů Doc. RNDr. Romana Kuchty, PhD., a prof. RNDr. Tomáše Scholze, CSc., z Parazitologického ústavu AV ČR.  Tento rozhovor s názvem „Více než 80 % všech onemocnění je způsobeno parazity. Čeští parazitologové vysvětlují, jak chránit sebe a svou rodinu před parazity“ je použit – taktéž zcela neoprávněně – pod hlavičkou zpravodajského média Budějcké DRBNY, aby vyvolal dojem pravosti. Pod jmény zaměstnanců Parazitologického ústavu pak byly nabízeny necertifikované a zřejmě podvodné přípravky proti střevním cizopasníkům s názvem Wortex či Toxipol. Upozorňujeme, že rozhovor je zcela smyšlený a lživý, a důrazně se od něj distancujeme. Případné důvěřivé čtenáře rozhovoru nabádáme, aby nevěřili těmto informacím, a v případě zdravotních obtíží se svěřili do péče skutečných zdravotnických odborníků – registrovaných lékařů a akreditovaných pracovišť. 

Výše zmíněná stránka je prezentací jakési soukromé kliniky, ale jinak slouží ke krátkým klamavým reklamám na různé necertifikované přípravky, které jsou zde nabízeny vždy s výraznou slevou.

Parazitologický ústav BC AV ČR důrazně varuje před neodborným a neschváleným užíváním pseudoléčiv proti parazitům (např. již zmiňovaný Wortex a Toxipol, ale také další přípravky jako je Wurm-Ex, ParazitEx, Parazin, Anti-parasite Herbal Tea, Parasitic a další). Tyto přípravky jsou neúčinné proti parazitům a nemají k tomuto účelu ani patřičné certifikáty. Jedinou výhodou těchto údajně přírodních přípravků je, že nezpůsobují tak závažné zdravotní potíže jako lékařsky nekontrolované užívání skutečných antiparazitických léků. Někteří lidé vystrašení podobnými dezinformacemi k nim totiž přistupují. Parazitologický ústav BC AV ČR se rovněž distancuje od užívání veškerých nepodložených diagnostických metod a léčebných postupů prováděných mimo oprávněná pracoviště, která nejsou schválena Ministerstvem zdravotnictví, jako jsou frekvenční diagnostiky, biorezonance, zappery, atd.

Paraziti (zvláště ti střevní) jsou u člověka ve střední Evropě poměrně vzácní a jen zcela výjimečně jsou příčinou zdravotních obtíží člověka. Jejich diagnostika je prováděná odbornými akreditovanými diagnostickými laboratořemi a je velmi přesná. Pokud máte zdravotní obtíže, obraťte se na svého praktického lékaře. Pro potvrzení či vyloučení parazitární nákazy slouží síť akreditovaných parazitologických laboratoří, které jsou pravidelně kontrolovány a jejichž výsledky jsou velmi spolehlivé. 

Ukázka webové stránky https://salcedoclinic.com/ se smyšleným rozhovorem a neoprávněným použitím jmen a fotografií vědeckých pracovníků Parazitologického ústavu BC AV ČR bez jejich souhlasu:

Zdroj: Biologické centrum AV ČR