Bezpečnost potravin

Nejvíc nevyhovujících výrobků zaznamenal v roce 2011 systém RASFF v kategoriích ovoce a zelenina, doplňky stravy, ryby a rybí produkty

Vydáno: 14. 9. 2012
Autor: MZe ČR

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 14.9.2012

V roce 2011 zaznamenal v České republice systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) 197 oznámení. Nejvíc nevyhovujících výrobků bylo v kategoriích ovoce a zelenina, doplňky stravy, dále pak a ryby a rybí produkty a materiály a předměty určené pro styk s potravinami (FCM). Vyplývá to ze zprávy o činnosti RASFF v ČR.

„Systém RASFF je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv v rámci jednotného trhu Evropské unie. Hlášení vyměňovaná tímto systémem slouží k tomu, aby se rizikové potraviny a krmiva vůbec nedostaly do oběhu, případně k jejich stažení ze společného evropského trhu.Systém RASFF a spolupráce členů sítě byly v České republice v roce 2011 účinné a funkční,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

V roce 2011 bylo nejvíce nevyhovujících výrobků v kategorii ovoce a zelenina. Nejčastějším prohřeškem byl výskyt potravinářských přídatných látek. Šlo především o vysoký obsah oxidu siřičitého, kyseliny sorbové a kyseliny mravenčí a také výskyt zbytků pesticidů. V případě kategorie FCM představovala nebezpečí nejčastěji migrace těžkých kovů (kadmium a olovo) a migrace formaldehydu a bisfenolu A. Nejčastějším důvodem pro oznámení v kategorii ryby a rybí produkty byl výskyt histaminu, reziduí veterinárních léčiv a Anisakis, což je poměrně častý parazit některých druhů mořských ryb. Významný byl také počet oznámení v kategorii doplňky stravy. Nejčastěji obsahovaly nepovolené léčivé látky, ve většině případů byly zemí původu USA. V roce 2011 byla všechna oznámení vyřešena a byla přijata opatření, kdy ve většině případů došlo ke stažení výrobku z trhu. Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech najít na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Od roku 2002 se v ČR schází pracovní skupina pro RASFF, která průběžně hodnotí funkčnost systému, vzájemnou informovanost, školí používání technických prostředků a navrhuje zdokonalení systému. Česká republika se aktivně účastní jednání pracovní skupiny pro systém RASFF při Evropské komisi. Prostřednictvím svého zástupce prezentujeme a prosazujeme stanoviska na zlepšení fungování systému RASFF a podílíme se na přípravě legislativy. V  roce 2011 došlo k přechodu na novou platformu evropské databáze oznámení. Zprovozněna byla rovněž nová on-line aplikace iRASFF, umožňující tvorbu oznámení včetně jejich modifikace a okamžitého přenosu přes datovou linku všem účastníkům RASFF. ČR se plně zapojila do práce s danou aplikací na začátku října 2011. V roce 2011 se Národní kontaktní místo RASFF ČR významně podílelo na řešení dvou evropských potravinových krizí – případu enormních nálezů dioxinů v krmivech pro hospodářská zvířata a následně v potravinách živočišného původu a dále epidemie způsobené shiga-toxin produkující Escherichia coli O104 : H4 v klíčcích pískavice řecké seno.

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj: MZe ČR