Bezpečnost potravin

Nejíme nepovolenou GM kukuřici?

Vydáno: 2. 4. 2005
Autor:

Nevládní organizace Přátelé Země poslala před několika dny Evropské komisi dotaz, zda se do Evropy nedováží nový typ geneticky modifikované kukuřice, který ještě nebyl povolen v regulérním schvalovacím řízení. Konkrétně se mělo jednat kukuřici od společnosti Syngenta, jež má sídlo ve Švýcarsku. Její kukuřice se objevila v USA.

Kukuřičné pole
Foto: Jan Stejskal/EkoList

Podle časopisu Nature Syngenta vyprodukovala a prodala v letech 2001 až 2004 několik set tun kukuřice, obsahující insekticid s názvem Bt10. Tento typ kukuřice ještě nebyl schválen pro lidskou konzumaci nikde na světě. Podle článku vedou Syngenta a vláda Spojených států od loňského roku diskuse o tom, co udělat s tímto pochybením, a kdy a jak by měla být tato informace sdělena veřejnosti.

Adrian Bebb, koordinátor kampaně proti GMO, říká: „Toto je příklad průmyslu mimo jakoukoli kontrolu. Po čtyři roky Syngenta neoznámila, že prodává farmářům neschválená geneticky modifikovaná semena. Jak jim mají spotřebitelé a farmáři věřit v budoucnu? Horší je, že vláda USA o tom celé měsíce věděla a chtěla to udržet v tajnosti. Je to naprostý skandál.“

Proto Přátelé Země naléhavě žádali od Evropské komise ujištění, že zmíněná kukuřice nebyla ilegálně dovážena také do Evropy. „Veřejnost bude znepokojena, že mohla být vystavena neschváleným potravinám s obsahem GMO a bude žádat odpovědi. Komise by měla trvat na tom, aby Spojené státy stáhly veškerou kukuřici, podezřelou z kontaminace,“ domnívají se Přátelé Země.

Evropská komise ve své tiskové zprávě ujišťuje veřejnost, že její legislativa v oblasti geneticky modifikovaných organismů je nejpřísnější na světě: „poskytuje vysokou kvalitu vědeckého zkoumání a zároveň hlídá právo spotřebitelů na možnost výběru.“ Schvalovací procedura podle nového systému, ustavenému před čtyřmi lety, poskytuje jistotu, že na evropský trh jsou pouštěny pouze takové transgenní organizmy, jejichž konzumace je bezpečná jak pro lidi, tak pro zvířata. Jasná pravidla pro značení umožňují farmářům, spotřebitelům i jiným uživatelům zvolit si, zda chtějí takový produkt kupovat.

Koncem roku má být vypracována zpráva, týkající se zkušeností s GMO v jednotlivých členských zemích EU. Komise chce reflektovat závěry této zprávy a podniknout další kroky, ať už se budou týkat změn prahů pro značení či opatření pro koexistenci obou zemědělství – konvenčního a zemědělství s použitím GM plodin.

Přátelé Země však přísná legislativa neuspokojí. Kontrují tvrzením, že „politika Komise směřující ke koexistenci konvenčních a GM plodin je od základu chybná a že „Evropská komise se více zajímá o velký byznys než o bezpečnost potravin a životní prostředí“. eTarget ContextAd End

Iva Nachtmannová, Ekolist, 31. 3. 2005