Bezpečnost potravin

Neformální zasedání členů Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí EU v Praze – SHRNUTÍ

Vydáno: 10. 10. 2022
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS


V Praze se ve dnech 28. – 30. září v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnilo neformální zasedání členů Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí Evropské Unie (PS CVO). Hlavním tématem prvního dne zasedání nejvyšších veterinárních autorit zemí EU byla v pražském hotelu Vienna House Diplomat aktuální problematika afrického moru prasat (AMP).

Výskyt AMP na svém území u domácích nebo divokých prasat aktuálně hlásí 14 evropských států. Přítomnost nákazy na území státu vždy způsobuje značné problémy chovatelům prasat i navazujícím oborům, což vede k výrazným finančním nákladům a ekonomickým ztrátám.

Zástupci evropských zemí, na jejichž území se AMP v současné době vyskytuje, nebo v nedávné době objevil, se během svých následných vystoupení se svými kolegy z ostatních států podělili o své zkušenosti s kontrolou a eradikací AMP a dalšími klíčovými aspekty své strategie ve spojitosti s touto nebezpečnou nákazou. Pražské zasedání navázalo na úterní ministerské jednání na vysoké úrovni věnované stejné nákaze.

Svoji práci v oblasti hodnocení rizik souvisejících s AMP představil zástupce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Představitel Evropské komise Bernard Van Goethem poskytl účastníkům zasedání aktuální informace o epidemiologické situaci AMP a podělil se o úvahy o strategickém přístupu EU k této nákaze.

Následující den navštívili delegáti Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Účastníci setkání v kladrubském hřebčíně strávili celý den a podrobně se zde seznámili s chovem starokladrubského koně a hřebčínem. Cíl návštěvy nebyl vybrán náhodou. Chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech, jako jednom z nejstarších hřebčínů na světě, je totiž od července 2019 zapsán na Seznam památek světového dědictví UNESCO.

Delegáti si v Kladrubech prohlédli stáje starokladrubských koní, tedy „koní císařů a králů“ a dostali informace, co vše musí hříbata a mladí koně absolvovat, než se z nich stanou chovné klisny nebo plemenní hřebci. Vedle stájí návštěva směřovala také do kočárovny s expozicí starokladrubského koně a do zámku. Nechyběla ani projížďka kočárem taženým dvěma bělouši, resp. vraníky starokladrubského koně po malebném okolí hřebčína.

Celé třídenní setkání v pátek 30. září završil druhý jednací den v hotelu Vienna House Diplomat. Na programu jednaní byla tentokrát koordinace přípravy vystoupení členských států na nadcházejícím zasedání evropské regionální konference Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH, dříve OIE). Na tomto zasedání má být řešena například problematika přepravy zvířat nebo boj s vysoce patogenní ptačí chřipkou.

Jednání se věnovalo také dalšímu globálnímu tématu – boji s mikrobiální rezistencí. Účastníci si vyslechli informace k aktuálním otázkám zaváděného systému pro sběr údajů o prodejích a spotřebě antimikrobiálních léčiv u zvířat a o připraveném průzkumu postojů členských států k této problematice.

Dále proběhla intenzivní diskuze k problematice kofinancovaných programů EU, která se týkala záměru Evropské komise snížit výši příspěvku na realizaci proti nákazových preventivních programů a mimořádných (tzv. emergency) opatření. Diskutovány byly případné dopady nejen na rozpočty jednotlivých členských států, ale zejména na vývoj nákazové situace v EU. Evropské státy se potýkají nejen s nákazou afrického moru prasat, ale v uplynulé sezoně rovněž čelily i nejhorší nákazové situaci u vysoce patogenní ptačí chřipky za poslední roky.

Téma ptačí chřipky rezonovalo i v dalším bodě jednání, který se týkal konzultací možného využití vakcinace drůbeže proti vysoce patogenní ptačí chřipce.  Zařazen byl rovněž bod týkající se pohody zvířat při jejich přepravě. 

Momentka z jednání vedoucích veterinárních služeb

Momentka z hřebčína v Kladrubech

Zdroj: SVS