Bezpečnost potravin

Nedostatky zjištěné při kontrole Restaurace Beseda v Liběchově byly odstraněny

Vydáno: 27. 2. 2015
Autor: KHS Středočeského kraje

Informace KHS Středočeského kraje ze dne 26. 2. 2015.

Na základě zásahu středočeských hygieniků došlo k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole provedené dne 16. 2. 2015 v Restauraci Beseda, nám. V. Levého 43, Liběchov. Jedná se o provozovnu, která nabízí hotová i minutková jídla a nápoje.

V době kontroly byly v provozovně shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Zařízení nebylo udržováno v čistotě a dobrém stavu, byly zjištěny znečištěné podlahy v zázemí, špinavé stěny v prostorách kuchyně a umývárny nádobí, místy s masivním růstem plísně. Dále byly zašlou nečistotou, mastnotou, zbytky potravin a úkapy znečištěny povrchy inventáře, technologického vybavení i povrchy přicházející do přímého styku s potravinami.  Některé varné nádoby měly poškozený vnitřní povrch. V zázemí provozovny byly uloženy nepotřebné předměty a osobní věci.
V chladícím zařízení v kuchyni byly zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti. Polotovary vyrobené v provozovně nebyly opatřeny povinným značením a zároveň byly skladovány v nevhodných podmínkách a potrhaných obalech.
Vzhledem k výše uvedenému hygienici ihned vydali příkazy k provedení okamžité sanitace zázemí provozovny a vyřazení z použití ve stravovací službě potravin s prošlým datem použitelnosti a špatně skladovaných polotovarů vlastní výroby. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.
Dne 23. 2. bylo opakovanou kontrolou ověřeno, že opatření spočívající v úklidu a sanitaci zázemí provozovny a vyřazení daných potravin a polotovarů byla splněna v plném rozsahu.
Zpracovaly: Ing. Jarmila Miškovská, Alena Foglová

Zdroj:  KHS Středočeského kraje