Bezpečnost potravin

Nedostatky v pražských podnicích stravovacích služeb zaznamenány i v září 2022

Vydáno: 31. 10. 2022
Autor: HSHMP

Výsledky kontrol HSHMP

Zásadní prioritou při výkonu kontrolní činnosti v podnicích poskytujících stravovací služby je pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) bezpečné a neohrožující prostředí pro zákazníky těchto podniků. Při výkonu státního zdravotního dozoru je proto pozornost věnována všem potřebným aspektům tvořících takové prostředí. Pražští hygienici však nejen kontrolují, postihují zjištěné nedostatky, ale především průběžně vzdělávají personál i jednotlivé provozovatele, aby v těchto zařízeních dbali všech potřebných preventivních opatření nutných pro zachování zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů.

Jen v září letošního roku pražští hygienici, zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, provedli hned 158 kontrol. Bohužel se i v tomto měsíci v některých zařízeních setkali s takovou mírou pochybení při výkonu praktických činností, že ve 27 případech museli přistoupit k uložení finančních sankcí, které ve svém součtu za celý měsíc září dosáhly částky 120 500,- Kč. 3 méně závažné prohřešky vyřešili na místě domluvou a 1 případ uzavřeli písemným napomenutím.

Ilustrační obrázek

Od začátku roku do konce září dosáhla prozatím celková částka uložených sankcí částky 1 135 600,- Kč, přičemž jen za období 3. čtvrtletí jde o 410 300,- Kč.

Zdroj dat: HSHMPZdroj dat: HSHMP – časové období: září 2022

V měsíci září 2022 pražští hygienici řešili 16 případů s podezřením na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmu. V 11 případech se podnět ukázal jako oprávněný.

Jak dokládají vybrané fotografie z kontrol níže v tomto příspěvku, část personálu a provozovatelů některých podniků nadále zodpovědný přístup při přípravě pokrmů pro koncové spotřebitele podceňuje: jak jinak je možné si vysvětlit strop kuchyni, ze kterého se olupuje malba a může tak skončit v některém z připravovaných jídel. Skladování nádobí a provozních nádob v předsíni před WC je také více než zarážející. Nepřípustné je i skladování potravin ve znečištěném chladícím zařízení nebo nevhodné skladování neoznačeného masa, ze kterého nelze určit jeho původ a dobu trvanlivosti.

Pražští hygienici v kontrolách nadále průběžně pokračují. O výsledcích svých kontrol budou i nadále veřejnost průběžně informovat. Spolupráce s veřejností tvoří nedílnou součást kontrolní činnosti, neboť lidé sami na nedostatky upozorňují. Na základě takových podnětů tak HSHMP jen v měsíci září vykonala hned 21 kontrol. Lidem nejvíce v provozovnách vadila nedostatečná provozní hygiena.

V září patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech:

provozní hygieně;
ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
označování rozpracovaných pokrmů;
skladování potravin;
obecných požadavcích na potravinářské prostory.

Zdroj dat: HSHMP – časové období: září 2022

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol za září 2022

Foto č. 1: nedostatky v provozní hygieně – olupující se malba v kuchyni

Foto č. 2: nevhodné skladování potravin – ledu určeného do nápojů pod pracovní plochou

Foto č. 3 a 4: nevhodné skladování a neznačení syrového masa – není zřejmý původ a doba trvanlivosti

Foto č. 5 a 6: skladování potravin ve znečištěném chladícím zařízení

Foto č. 7: skladování nádobí a provozních nádob v předsíni před WC
Zdroje fotografií: HSHMP

Přehled HSHMP v září 2022 kontrolovaných provozoven

V Praze 27.10.2022

HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

Zdroj: HSHMP