Bezpečnost potravin

Nedostatek vitaminu D souvisí se ztrátou svalové síly

Vydáno: 4. 4. 2023
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Foto: Shutterstock

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ.

Nízká hladina vitaminu D výrazně zvyšuje riziko ztráty svalové síly v souvislosti s věkem.  Dynapenie je ztráta svalové síly. Není způsobena neurologickým nebo svalovým onemocněním. Obvykle je spojena u dospělých osob s věkem 50 let a více. Hlavní rizikový faktor je pád, vyplývá z nové studie.

Studii ELSA zveřejnil časopis Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research (2022). Studie analyzovala údaje od více než 3 205 pacientů, lidí ve věku 50 let a starších, s předchozí dynapenií.

Hodnoty vitaminu 25(OH)D v séru

Vědci studovali proces stárnutí po dobu čtyř let. Studie začala v roce 2002. Účastníkům byla měřena hladina vitaminu 25(OH)D v séru. Respondenti byli zařazeni do kategorií: dostatečná hladina > než 50 nmol/l, nízká 30 až 50 nmol/l a nedostatečná < 30 nmol/l. Po čtyřech letech byla hodnocena síla úchopu účastníků celkové svalové síly stisku < 26 kg u mužů a < 16 kg u žen. Byly použity Poissonovy regresní modely, upraveny podle sociodemografických, behaviorálních, klinických a biochemických charakteristik.

Deficit 25(OH)D v séru byl rizikovým faktorem pro výskyt dynapenie (IRR=1,70; 95% CI 1,04-2,79). Když se do studie zapojili pouze jedinci bez osteoporózy a ti, kteří neužívali doplňky s vitaminem D, byl zjištěn deficit 25(OH)D v séru (IRR=1,78; 95% CI 1,01-3,13), i nedostatek vitaminu D v séru (IRR=1,78; 95% CI 1,01-3,13) i insuficience (IRR=1,77; 95% CI 1,06-2,94), což jsou rizikové faktory pro výskyt dynapenie.

Vitamín D pomáhá při obnově a kontrakci svalů

Lidé s nedostatkem vitaminu D měli o 70 % vyšší pravděpodobnost, že se u nich na konci studie vyvine dynapenie (málo vitaminu D). Výsledky podle vědců dávají smysl, protože vitamín D pomáhá při obnově a kontrakci svalů. Dynapenie je spíše úbytek svalové síly než svalové hmoty. Zachování svalové síly v procesu stárnutí nabývá s prodlužující se délkou života v moderním světě na významu.

Co můžete udělat?

Nedostatku vitaminu D se dát vyhnout přiměřeným vystavováním se slunečnímu záření, konzumací potravin bohatých na vitamín D, nebo užíváním doplňků stravy. Množství vitaminu D definoval EFSA jako hodnotu AI pro osoby 18 let a vice – 15 µg osobu a den. Mezi jedinci bez osteoporózy, kteří neužívají doplňky vitaminu D, je hranice rizika vyšší (≤50 nmol/l v séru).

Maximální hodnotu definuje EFSA jako UL – 100 µg na den. 15 µg vitaminu D3 je přepočet na 600 I. U. AI – je hodnota, která je stanovena v případě, že není k dispozici dostatek údajů pro výpočet průměrné potřeby (AR) živiny. AI je průměrná úroveň příjmu živiny, založená na pozorováních nebo pokusech, která se předpokládá jako dostatečná.

Zdroj: Harvard Women’s Health Watch | April 2023

Prof. J. Ruprich, CZVP SZÚ, 4.4.2023


Zdroj: SZÚ