Bezpečnost potravin

Nedostatek fyzické aktivity a příliš sedavý způsob života: priority veřejného zdraví

Vydáno: 17. 3. 2022
Autor: ANSES

Informace o výzkumu francouzského úřadu ANSES

Devadesát pět procent dospělé populace ve Francii je vystaveno riziku zhoršeného zdraví, protože nemá dostatek pohybu nebo tráví příliš mnoho času sezením. Tato rizika se zvyšují, pokud se nedostatek fyzické aktivity a příliš sedavý způsob života zkombinují. Některé skupiny populace jsou exponovány více než jiné. Úřad ANSES se domnívá, že prioritou veřejných orgánů by měla být podpora životního stylu, který preferuje pohyb a boj s fyzickou nečinností.

Zvláště postiženy jsou některé kategorie obyvatelstva

V současné době pouze 5 procent dospělých cvičí v takové míře, která může ochránit jejich zdraví.

V roce 2016 úřad ANSES identifikoval potřebu kombinovat různé typy a úrovně aktivity k zachování zdraví:

  • pětkrát týdně se po dobu 30 minut věnujte kardiorespirační aktivitě, jako je chození do schodů, jízda na kole, běh nebo svižná chůze;
  • jednou nebo dvakrát týdně provádějte aktivitu na posílení svalů, jako je nošení těžké zátěže, tenis, plavání nebo aerobik;
  • dvakrát nebo třikrát týdně se zapojte do cvičení flexibility, jako je gymnastika, tanec nebo jóga.

Práce úřadu ANSES ukázala, že nižší pravděpodobnost dostatku pohybu mají ženy. Ve skutečnosti 70 % žen nedosahuje všech úrovní aktivit považovaných za nezbytné pro dobré zdraví – na rozdíl od 42 % mužů.

Pokud jde o sedavé chování, sezení déle než osm hodin denně představuje zdravotní riziko. Nejvíce jsou postiženi dospělí s nízkým dosaženým vzděláním a mladší 45 let.

Ještě vyšší rizika při kombinované expozici

Ve Francii kombinuje vysokou úroveň sedavého chování s nedostatečnou fyzickou aktivitou více než jedna třetina dospělých. Tito jedinci mají proto vyšší míru úmrtnosti a nemocnosti. „U těchto lidí je například větší pravděpodobnost, že se u nich objeví kardiovaskulární onemocnění a některé druhy rakoviny. Jsou také vystaveni většímu riziku hypertenze a obezity. Obecně platí, že rizika spojená s nečinností a sedavým životním stylem se při jejich kombinaci zvyšují,“ vysvětluje Prof. Irène Margaritis, vedoucí oddělení hodnocení nutričních rizik ANSES.

Zdravotní rizika, kterým se lze vyhnout kolektivní činností

Je zřejmé, že osobní iniciativa je důležitá jak pro zapojení se do dostatečné aktivity, tak pro omezení sedavého chování.

Aby však bylo dosaženo dostatečné individuální úrovně, ANSES zdůrazňuje význam dlouhodobého kolektivního počínání prostřednictvím vytváření celkového prostředí napomáhajícího ke změnám chování. Je naprosto nezbytné, aby veřejné politiky lépe zohledňovaly sportování za účelem předcházení zdravotním rizikům. Úřad opakuje, že provádění těchto doporučení v současnosti naráží na vážné překážky, zejména pokud jde o územní plánování, způsoby dopravy a organizaci pracovního a školního času a prostoru. Podle profesorky Irène Margaritis „je třeba přehodnotit samotnou organizaci našeho životního stylu: ať už na veřejných prostranstvích tím, že ponecháme více prostoru pro způsoby aktivní mobility, jako je cyklistika nebo chůze, na pracovišti, podporou sportu a omezením fyzické nečinnosti, nebo ve školském systému zvýšením prostoru a času věnovaného pohybovým a sportovním aktivitám“.

Tato studie byla provedena v návaznosti na upozornění vydané na konci roku 2020, které se týkalo nízké úrovně fyzické aktivity u mladých lidí a bylo v souladu s prací, provedenou úřadem ANSES na toto téma již dříve – zejména s prací z roku 2016 o aktualizaci pokynů pro fyzickou aktivitu a sedavé chování a z roku 2020 probíhající během lockdownu.


Více informací:

 

Zdroj: ANSES


Foto: Shutterstock