Bezpečnost potravin

Nedostatečný nebo nadměrný příjem vitaminů

Vydáno: 21. 10. 2009
Autor:

Nadměrný příjem vitaminových doplňků stravy může mít negativní vliv na zdraví.

V současné době je známo 13 vitaminů (skupin vitaminů), které se obecně dělí na vitaminy rozpustné ve vodě a vitaminy rozpustné v tuku. Jejich přehled je uveden zde.
V souvislosti s vitaminy mohou nastat situace, kdy příjem vitaminů je nedostatečný. Chorobný stav vyvolaný naprostým nedostatkem určitého vitaminu se nazývá avitaminóza, její lehčí formou je tzv. hypovitaminóza. Opakem avitaminózy je tzv. hypervitaminóza (předávkování nebo otrava vitaminy).
 
Pokud je příjem vitaminů ze stravy nedostatečný nebo nastanou situace, kdy tělo vyžaduje zvýšený příjem vitaminů, má spotřebitel k dispozici řadu vitaminových doplňků stravy. Výrobci a distributoři těchto prostředků se snaží dosáhnout co největšího obratu, a proto nabízejí své výrobky často bez upozornění na možná rizika z jejich nadměrného příjmu.
 
Problematikou škodlivých účinků nadměrného příjmu vitaminových doplňků stravy se zabývá příspěvek, který uveřejnil zpravodajský server i.DNES.cz pod názvem Pozor na vitamínové doplňky, mohou vám zkrátit život.