Bezpečnost potravin

Nedávný výskyt botulismu je spojován se sušenými solenými rybami

Vydáno: 28. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Zpráva EFSA o nedávném výskytu botulismu v Německu a Španělsku.

Německé a španělské úřady informovaly o šesti případech výskytu alimentárního botulismu v průběhu měsíce listopadu a prosince 2016. Případy jsou spojovány s konzumací sušených solených ryb.  

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s  Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) hodnotily rozsah propuknutí tohoto onemocnění a identifikovaly zdroj nákazy.  

Úřady pro bezpečnost potravin ve Španělsku, Německu a dalších státech, do kterých byly dotčené rybí produkty dodány, ihned pozastavily jejich distribuci a vydaly varování spotřebitelům.  

Alimentární botulismus je způsoben konzumací nesprávně (nedostatečně)zpracovaných potravin nebo potravin špatně balených. Toto onemocnění je sice vzácné, ale je nebezpečné a může být i smrtelné.  

ECDC, EFSA: Hodnocení nebezpečí současné nákazy botulismu pro EU/ EHP (shrnutí z technické zprávy EFSA a ECDC)

Zatím byly hlášeny čtyři potvrzené případy botulismu E v Německu a dva pravděpodobné případy ve Španělsku. Postupné shromažďování hlášených případů a velmi pravděpodobné spojení s konzumací komerčně dostupné sušené solené plotice (Rutilus rutilus) ukazuje, že tento rybí výrobek může být společným zdrojem nákazy. Pět případů onemocnění má ruské pozadí (zdroj rybího produktu) a jeden případ kazašské. Identifikovaný rybí výrobek byl distribuován do několika členských států EU/EHP. Po nahlášení případů Německem do systému RASFF (2016.1621) dne 25. listopadu 2016 bylo zahájeno intenzivní stahování zmíněných rybích produktů z prodeje ve všech dotčených zemích.
 
Botulismus s neurotoxinem typu E není neobvyklou kontaminací rybích výrobků, které byly špatně vykuchány a/nebo soleny doma. I u komerčních rybích výrobků bývají hlášeny kontaminace tímto druhem neurotoxinu.

Co se týče této nákazy botulismu, největším rizikem je pro ty, kteří tradičně konzumují solené a sušené plotice. Pro jiné skupiny populace v zemích EU/EHP je riziko nákazy velmi nízké. Vzhledem k rychlému zahájení stahování výrobků z prodeje a cílenému varování spotřebitelů, je riziko, že se objeví nové případy spojené s touto nákazou botulismu v EU/EHP považováno za velmi nízké. Hlavní potenciální zbytkové riziko expozice se týká spotřebitelů, kteří stále mají zmíněný rybí produkt doma a nejsou informováni o jeho riziku nebo obchodů, které neobdržely oznámení o nutnosti stažení produktu a stále označený nebezpečný rybí produkt prodávají.
Neexistuje žádné riziko přenosu nákazy botulismu z osoby na osobu.

Zdroj:  EFSA  

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):