Bezpečnost potravin

Nebezpečný výrobek: krůtí prsní řízek hluboce zmrazený-prodejce Czech Frost s. r. o.-dodavatel JIP Východočeská a.s.-země původu: Polsko-datum minimální trvanlivosti: 31. 12. 2020

Vydáno: 16. 10. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prováděla běžný hygienický dozor v zařízeních poskytujících stravovací služby.

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin; u jedné z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.

 

Jedná se o výrobek:

Název výrobku Prodejce Dodavatel Země původu Datum minimální trvanlivosti Zmrazeno dne

krůtí prsní řízek hluboce zmrazený
Czech Frost s. r. o., Dýšina 408, PSČ 330 02 JIP Východočeská a.s.,
Hradišťská 407,
533 52 Pardubice,
IČO 27464822

Polsko

31.12.2020

3.7.2019

  
FOTO VÝROBKU:
Zdroj: HSHMP

HSHMP doporučuje předmětný výrobek nekonzumovat a vyčkat dalších  pokynů, zda výrobek vracet dodavateli, o kterých rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky.

V Praze 15. 10. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP