Bezpečnost potravin

Nebezpečný výrobek: krůtí prsa-hluboce zmrazená-prodejce DISTRIFOOD, s.r.o., EM DistriFood s.r.o.-dodavatel Zelenka s. r.o.-země původu ČR-šarže: 170719

Vydáno: 30. 10. 2019
Autor: HSHMP

Upozornění HSHMP na přítomnost bakterií rodu Salmonella v kontrolovaném výrobku

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prováděla běžný hygienický dozor ve školských zařízeních poskytujících stravovací služby.  

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin: u jedné z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella. 

Jedná se o výrobek: 

Název výrobku Prodejce Dodavatel Číslo šarže Země původu Datum minimální trvanlivosti Zmrazeno dne
krůtí prsa
hluboce zmrazená
DISTRIFOOD, s.r.o.,
EM DistriFood s.r.o.,
Kaprova 42/14,
Praha 1,
IČO 03673863
Zelenka s. r.o., Topolová 910, Židlochovice,
IČO 60722932
170719 Česká republika 17. 7. 2020 17. 7. 2019

 

FOTO VÝROBKU: 


Zdroj:
HSHMP
 
HSHMP doporučuje předmětný výrobek nekonzumovat a vyčkat dalších  pokynů, zda výrobek vracet dodavateli, o kterých rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky.
 
V Praze 29. 10. 2019
 
Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 

Zdroj: HSHMP