Bezpečnost potravin

Nebezpečný výrobek – Dětský melaminový hrneček

Vydáno: 5. 12. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako nebezpečný výrobek dětský melaminový hrneček s pokličkou.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Dětský melaminový hrneček s pokličkou NO: 67-726, EAN: 693735900266 MELAMINE WARE, Bode

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Distributor: EUROPEAN SMALL s.r.o., V lužích 735/6, 142 00 Praha 4 − Libuš, IČ: 24693286; nabývací doklady nepředloženy, informace uvedena na základě ústního sdělení prodejce

Prodejce: Thi Hoa Doová, nám. M. Poštové 47/1, 266 01 Beroun, Beroun−Město, IČ: 45969736

Popis: Bílý dětský melaminový hrneček s pokličkou, poklička kolem úchytu a tělo hrnečku jsou dekorovány obrázky medvídků a rostlin. Na dně hrnku jsou vylisovány tyto informace: MELAMIN WARE, Bode, NO: 67-726, MADE IN CHINA, na přilepené papírové etiketě je uveden čarový (EAN) kód a znovu NO: 67-726. 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek uvolňuje formaldehyd v množství 52,8 mg/kg simulantu. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví