Bezpečnost potravin

Nebezpečí z látky 2-ACB vytvářené při ozařování

Vydáno: 17. 10. 2004
Autor:

V americkém tisku se objevily pochybnosti o bezpečnosti ozařovaných potravin kvůli nedostatku důkazů týkajících se kancerogenity 2-alkylcyklobutanonu (2-ACB).

V americkém odborném tisku se vyskytly zprávy, že ozařování způsobuje nejen zhoršení chuti potraviny, ale i vytváření karcinogenu 2-alkylcyklobutanonu (2-ACB), kvůli kterému už v Evropě Evropská komise brání rozšíření ozařování, dokud nebudou k dispozici výsledky dalších studií. (Podle stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny SCF z července 2002 zatím nebyla prokázána genotoxicita 2-ACB.)

Americká veřejnost je ve značné míře proti ozařování. Kromě kvality a bezpečnosti potraviny je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že kdyby se proces více rozšířil, bylo by nutné zvýšení počtu zařízení včetně většího ukládání radioaktivního odpadu, což by zvyšovalo ohrožení pracovníků, zvýšení cen potravin a vytvářelo by potenciální cíle pro teroristické útoky.

Pokračují spory mezi zastánci a odpůrci ozařování. Zastánci argumentují tím, že všechny významnější  vědecké a lékařské instituce světa prohlásily ozařování potravin za bezpečné. Argumentem pro je i výsledek multigeneračního a multidruhového krmného pokusu, v němž bylo dlouhodobě podáváno 35 % ozářením konzervovaného krmiva, aniž by byly u testovaných zvířat zjištěny abnormality nebo změny.

Food Processing, 2004, č. 9, s. 10