Bezpečnost potravin

Nebezpečí z konzumace skořice

Vydáno: 2. 12. 2006
Autor:

Kvůli vysokému obsahu kumarinu je třeba omezit konzumaci skořice na jeden pokrm týdně a snížit i konzumaci skořicového vánočního pečiva.

Ukazuje se, že nadměrná konzumace skořice znamená určité riziko poškození jater, a sice kvůli obsaženému kumarinu. Obvykle používaná skořice cassia má sice výraznou chuť, ale i vysoký obsah kumarinu až 4 g kumarinu/kg, cejlonská skořice produkovaná v podstatně nižším množství má méně výraznou chuť a s velmi nízký obsah kumarinu, ale vyšší obsah eugenolu, jehož přípustný denní příjem (ADI) je stanoven na 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Při zjišťování hepatotoxicity u psů, jakožto nejcitlivějších druhů, byla stanovena tolerovatelná denní dávka TDI 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti (tzn. u dospělého člověka ca 7 mg denně). Dosavadní legislativa EU připouští přítomnost 2 mg kumarinu/kg potraviny, ale analýzy ukázaly, že některé pečivo obsahuje i padesátinásobné množství – 100 mg/kg.
Komplikací při stanovení pravidel pro používání skořice nebo pro doporučení spotřebitelům je, že zatím není znám mechanismus toxického účinku na játra a že škodlivý účinek se u všech osob neprojeví. Genotoxický účinek kumarinu nebyl zjištěn (neváže se kovalentně na DNA).
Největší zátěží z hlediska skořice je vánoční pečivo, a proto by se měl i tento krátkodobý vysoký příjem omezit na nejvýše 40 kusů skořicových sušenek týdně (u dětí dokonce nejvýše 10 kusů týdně, vzhledem k nižší tělesné hmotnosti). Poškození jater je však spíše důsledkem dlouhodobého příjmu kumarinu, takže rozumné by bylo omezit po celý rok konzumaci cereálií, kaší, rýžových pudinků a dalších výrobků ochucených skořicí na nejvýše jednou týdně.
V Německu byly staženy z trhu (Lidl) snídaňové cereálie se skořicí „Little Men“ určené dětem kvůli vysokému obsahu kumarinu (25 mg/kg). V Německu platí pro tento typ potravin přípustné maximum 20 mg/kg. Zaměření na sledování potravin určených dětem souvisí s tím, že jsou kvůli nízké tělesné hmotnosti citlivější k vlivu kumarinu. V Německu byly stanoveny limity pro obsah kumarinu v různých výrobcích a rozeslány výrobcům, ale nebyly zatím úředně zveřejněny. Počítá se s TDI 0,1 mg/kg (tj. 7 mg pro dospělého člověka). Oblíbené skořicové hvězdičky v případě konzumace malými dětmi (tělesná hmotnost kolem 13 kg) by mohly obsahovat 67 mg/kg, aby mohly být konzumovány 4 sušenky (celkem o hmotnosti 22,4 g).

EU Food Law, 2006, č. 278, s. 10-11