Bezpečnost potravin

Ne preventivnímu používání antibiotik

Vydáno: 1. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Evropský parlament vyzval k upuštění od preventivního používání antibiotik v chovu užitkových zvířat.

Europarlament chce zakázat používání antibiotik v živočišné výrobě pouze z preventivních účelů. Kvůli zdravotním rizikům rezultujícím z vývoje rezistentních bakteriálních kmenů podpořili poslanci Evropského parlamentu postupné zavedení profylaktických zásad v chovu užitkových zvířat. Vzniku chorob by měl být zabráněno zlepšenou hygienou, ustájením, optimalizovanou chovatelskou praxí a přísnými preventivními opatřeními v rámci zajištění biobezpečnosti – zejména ve skupinovém odchovu mladých zvířat.
 
Poslanci EP požadují kromě toho i maximální možné oddělení účinných látek a funkčních charakteristik u humánních a veterinárních přípravků tak, aby se snížilo riziko přenosu baktérií rezistentních na antibiotika ze zvířat na lidi.
 
V zemědělství by měla být antibiotika, u problematických choroboplodných zárodků napadajících také lidský organismus, využita jako „poslední možnost“, pouze za jasně definovaných podmínek. Současně je nutné monitorovat vznik rezistence – pokud možno v každém jednotlivém případě. Celkově by se mělo minimalizovat používání antibiotik jak v humánní, tak také ve veterinární medicíně. (AgE)
 
Europaparlament verlangt Verzicht auf vorbeugenden Antibiotikaeinsatz
[2011-10-31],www.topagrar.com