Bezpečnost potravin

Návštěva prezidenta Evropského odrůdového úřadu v ÚKZÚZ

Vydáno: 5. 12. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) navštívil ve dnech 29. listopadu až 2. prosince 2023 prezident Evropského odrůdového úřadu (CPVO) Francesco Mattina. CPVO je pro ÚKZÚZ nejdůležitější zahraniční partner v oblasti ochranných práv k odrůdám.

Investice a invence vložená do šlechtění může být snadno znehodnocena neoprávněným využitím odrůdy. Nezbytnou formou ochrany duševního vlastnictví šlechtitelů je tzv. ochrana práv k odrůdám. V Evropské unii (EU) existují souběžně dva systémy ochrany práv k odrůdám, a to národní odrůdová práva, která platí na území jednoho určitého členského státu EU, a odrůdová práva Společenství, která platí jednotně na území všech členských států EU. 

V České republice je za systém ochrany práv k odrůdám odpovědný ÚKZÚZ a zároveň je v rámci EU pověřen CPVO k provádění zkušební činnosti pro účely udělení ochranných práv v EU. Na základě výsledků zkoušení ÚKZÚZ CPVO uděluje odrůdová práva platná na území EU, a to v trvání 25 let, v případě dřevin a brambor až 30 let.  

Prezident Evropského odrůdového úřadu Francesco Mattina přijal, v rámci svého pracovního pobytu spojeného s českým předsednictvím v EU, pozvání ředitele ÚKZÚZ, Daniela Jurečky, k návštěvě Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ v Brně. Zde proběhlo setkání s plodinovými specialisty, kteří se věnují zkouškám pro ochranu práv pro CPVO, ale i pro další zahraniční ústavy.  
 
Hovořilo se zejména o potenciálu zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, které poskytují jednoznačný popis odrůdy, sloužící k její identifikaci a jsou základem pro udělení ochranných práv k odrůdám jak v rámci ČR, tak EU. Součástí návštěvy byla i prohlídka zkušebních stanic ÚKZÚZ.  

Dalším cílem návštěvy Francesca Mattiny je seznámení se s osivářským a šlechtitelským sektorem v ČR. ÚKZÚZ v roli organizátora čtyřdenní návštěvy Francesca Mattiny připravil setkání  s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací, a zástupci šlechtitelských firem polních, ovocných i zeleninových druhů. Proběhne též setkání se studenty Zahradnické fakulty MENDELU. 

Aktuálně je České republice 813 chráněných odrůd a 134 odrůd v řízení o udělení ochranných práv (OP). Nejvíce je chráněných odrůd: obilniny (pšenice, kukuřice), trávy (jílky – vytrvalý, festulolium), ovocné druhy (jabloň, třešeň, meruňka, angrešt) a jeteloviny (jetel luční).  
Trvalý zájem je o udělení OP k odrůdám pšenice, jílku mnohokvětého, jabloně, meruňky. O OP EU je zájem českých šlechtitelů zejména u pšenice, brambor, jabloní a hrachu polního.
 
Stejně jako registrované odrůdy jsou odrůdy s udělenou ochranou práv uvedeny v online Databázi odrůd a také v  Seznamu chráněných odrůd ÚKZÚZ. 
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642
 

Specialisté ÚKZÚZ s prezidentem CPVO F. Mattinou

Zdroj: ÚKZÚZ