Bezpečnost potravin

Navrhovaný zákon ochrání zemědělce a potravináře před nekalými obchodními praktikami a zajistí jim férové prostředí

Vydáno: 11. 3. 2022
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů rozšíří okruh subjektů, na které se bude vztahovat. Zatím platila přísná pravidla proti zneužívání postavení pro společnosti s ročním obratem přes 5 miliard korun. Nově budou pravidla závazná i pro firmy s obratem nad 51 milionů korun. Takových jsou v ČR stovky. Návrh zákona schválila 9. 3. 2022 vláda.

Navrhovaná úprava zákona o významné tržení síle a jejím zneužití má ochránit zemědělce a potravináře před nekalými praktikami ekonomicky silnějších odběratelů. Zákon by tak měl rozšířit okruh dotčených subjektů. Navrhovaná novela zákona zapracovává evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách v zemědělsko-potravinářském řetězci. Stejná pravidla budou přijata i v ostatních členských státech EU, takže budou pro celou EU jednotná.  

„Zákon se dosud vztahoval jen na velké firmy s ročním obratem přes 5 miliard korun, zatímco současný návrh se týká i společností s obratem nad 51 milionů. Stanoví chování, které je při obchodování nepřípustné. Pokud odběratel vůči svým dodavatelům použije některou z nezákonných praktik, hrozí mu pokuta do 10 milionů korun, nebo do výše 10 procent z jeho čistého obratu. Novela má zabránit tomu, aby silnější odběratel zneužíval svého postavení na úkor ekonomicky slabších dodavatelů potravin a zemědělských komodit,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Návrh zákona také doplňuje seznam konkrétních nekalých praktik oproti současné legislativě, která platí od roku 2009. Nově tak bude například hrozit vysoká pokuta odběrateli, který bude po dodavateli zemědělského nebo potravinářského zboží požadovat peníze za reklamu, na které se předem nedohodli. Za nekalou, a tedy nelegální obchodní praktiku se bude považovat také zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání. Nezákonné bude rovněž, když obchodník bude na zemědělci nebo potravináři vymáhat náklady spojené s prošetřením stížnosti spotřebitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení.

Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem. Dodržování pravidel budou u dodavatelů s významnou tržní silou kontrolovat zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití vypracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ÚOHS. Novelu dále bude projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství