Bezpečnost potravin

Návrh směrnice na balení chlazených potravin

Vydáno: 3. 6. 2004
Autor:

FSA předkládá k diskusi nový návrh směrnice pro bezpečnou výrobu vakuově balených (VP), resp. balených v ochranné atmosféře (MAP) chlazených potravin.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) předkládá k diskusi návrh směrnice pro bezpečnou výrobu vakuově balených (VP), resp. balených v ochranné atmosféře (MAP) chlazených potravin. U chlazených potravin VP a MAP s dobou údržnosti delší než 10 dnů může docházet k růstu psychrotrofních bakterií Clostridium botulinum. S tímto závažným rizikem je nutno při vývoji a výrobě takovýchto výrobků počítat. Nová směrnice vychází z již existujících provozních předpisů a dříve publikovaného doporučení Poradního výboru pro mikrobiologickou bezpečnost potravin (ACMSF), které zůstávají nadále v platnosti. Nová směrnice by měla být jednodušším, srozumitelným souhrnem již publikovaných technologických doporučení určeným pro výrobce, obchodníky a regionální úřady odpovědné za její uplatňování a dodržování. Připomínky k obsahu navrhovaného dokumentu je možno uplatnit do 27. srpna 2004. Plné znění návrhu je možno získat na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com