Bezpečnost potravin

Návrh nového systému posuzování bezpečnosti mikroorganismů v potravinách

Vydáno: 26. 6. 2005
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posuzuje návrh na zavedení systému QPS („kvalifikované presumpce bezpečnosti“) pro posuzování bezpečnosti mikroorganismů používaných v potravinářské výrobě, který by měl být evropskou obdobou systému GRAS.

Evropský úřad  pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzuje návrh na zavedení systému „kvalifikované presumpce bezpečnosti“ (QPS) pro posuzování bezpečnosti mikroorganismů používaných v potravinářské výrobě, který by měl být evropskou obdobou systému GRAS (aditivum – výrobek „všeobecně považovaný za bezpečný“), definovaného pro americké podmínky. V potravinářském průmyslu se mikroorganismy – bakterie, plísně a houby–  běžně používají pro výrobu širokého sortimentu výrobků od sýrů a jogurtů až po vína, ocet a kysané zelí. Návrh nového systému není zamýšlen jako pouhá napodobenina systému GRAS, ale měl by zohledňovat rozdíly v legislativní praxi běžné v Evropě, což je považováno za nezbytné vzhledem k tomu, že problémy, které jsou závažné pro Evropu nemusí nutně ovlivňovat seznam produktů GRAS. Příkladem může být získaná rezistence mikroorganismů k antibiotikům, která je v Evropě, na rozdíl od USA značným problémem. Podle názoru pracovníků EFSA „by měl QPS představovat generický systém posuzování, aplikovatelný bez ústupků bezpečnosti na veškeré požadavky EFSA pro hodnocení bezpečnosti mikroorganismů  záměrně používaných v potravinovém řetězci“. Zavedením systému QPS  by se mělo docílit větší transparentnosti a sjednocení postupů v rámci EFSA a lepšího využití možností hodnocení zaměřením se na ty organismy, které představují největší riziko nebo problémy. Systém QPS by měl mít své nezastupitelné místo i v posuzování bezpečnosti mikrobiálních produktů používaných jako aditiva v potravinách a krmivech, protože QPS charakteristika produkčních kmenů může poskytnout informace a napomoci při hodnocení výrobku z tohoto hlediska. Výbor EFSA si je vědom, že koncept QPS tak, jak je v současné době navrhován nezahrnuje bezpečnostní problémy specifické pro jednotlivé výrobky, a proto je následně třeba uvažovat i charakteristická data výrobků a jejich možné přizpůsobení v rámci generického systému hodnocení. Aby se mohl stát nástrojem pro posuzování bezpečnosti v rámci EFSA musí být status QPS determinován ještě před a nezávisle na aplikaci.
http://www.foodnavigator.com/news/news-ng.asp?n=60734-efsa-bacteria-and