Bezpečnost potravin

Návrh Evropské komise o národních zákazech GM potravin a krmiv zatím nikdo nepodpořil

Vydáno: 21. 9. 2015
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN ze dne 21. 9. 2015.

O návrhu Evropské komise (EK), který by umožnil národní zákazy dovozu a užití geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv, jsme již několikrát informovali v předchozích článcích, a to ze dne 5.8.2015, 17.6.2015 a 30.4.2015.

Tento návrh se stal v bruselských orgánech žhavým bramborem, a prozatím jej nikdo nepodpořil. Nejnověji návrh odmítli zástupci zemědělského výboru Evropského parlamentu (EP) na svém zasedání 3.9.2015. Pro odmítnutí návrhu EK bylo 28 poslanců, proti 8 a 6 zástupců výboru se zdrželo hlasování.

Důvodem odmítnutí návrhu EK jsou obavy z narušení soutěže na jednotném evropském trhu a ohrožení sektoru produkce potravin, který je výrazně závislý na dovozu GM krmiv.

Albert Dess, německý předkladatel oficiálního stanoviska zemědělského výboru EP k tomu mj. dodal: „Nebudovali jsme jednotný trh EU pro to, aby byl kompletně zničen svévolnými politickými rozhodnutími. Přístup EK je naprosto nerealistický. Máme mnoho sektorů v EU, které jsou velmi závislé na dovozu GM krmiv a nebyly by schopny přežít, pokud by se dovozy GM krmiv do EU zakázaly. Pokud bychom to dovolili, pak by byla v sázce veškerá produkce živočišného původu v EU, což by nás udělalo ještě více závislými na dovozu potravin ze třetích zemí, které vždy nemusí respektovat naše vysoké standardy produkce. A my se tohoto chceme jistě vyvarovat.“

Vypadá to tedy, že demagogické odmítání GMO a politická hra v této oblasti přece jen narazily na určité mantinely, které nepůjde překročit. Zda tomu tak bude či ne, nám napoví další vývoj v přijmutí (či odmítnutí) návrhu EK: 12. a 13.10. bude o svém stanovisku rozhodovat stěžejní výbor pro životní prostředí EP a 26.-29.10. pak proběhne hlasování v plénu EP.

Zdroj:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150901IPR91167/html/Agriculture-committee-opposes-national-bans-on-Imports-of-GM-food-and-feed

Převzato: BIOTRIN