Bezpečnost potravin

Naučte se odlišit jedlé kaštany od koňských, aby nedošlo k otravě

Vydáno: 20. 11. 2019
Autor: ANSES

Doporučení Francouzského úřadu pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost

V podzimním období dochází někdy k záměně kaštanů, které rostou na jírovci maďalu (kaštanu koňském; Aesculus hippocastanum) se sladkými kaštany, které vyrůstají na kaštanovníku jedlém (kaštanovníku setém; Castanea sativa).

Studie Francouzského úřadu pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) o případech záměn rostlin uvádí, že francouzská toxikologická střediska detekovala od roku 2012 do roku 2018 záměny koňských kaštanů s jedlými v 11 % případů ze všech záměn během celého období. Jednalo se o druhou nejčastější záměnu po záměně cibulovin (12 % případů).

I když se běžně hovoří o „kaštanech“, „kandovaných kaštanech“, „kaštanovém pyré“ nebo „kaštanovém krému“, ve skutečnosti se mluví pouze o odrůdě velkých jedlých kaštanů, které jsou pěstovány za účelem konzumace.

Zatímco pěstované nebo volně rostoucí sladké kaštany jsou jedlé, koňské kaštany jsou jedovaté a mohou způsobit poruchy trávení, např. bolest břicha, nevolnost, zvracení a podráždění krku.  

Jak můžeme rozeznat koňské kaštany od kaštanů jedlých?

Sledujte tvar semen a jejich vnější obal:

  • Vnější obal semen jedlého kaštanu je hnědý s četnými dlouhými štětinami. Obsahuje dvě až tři semena, která jsou poměrně malá, zploštělá a trojúhelníková.
  • Vnější obaly (slupky) koňských kaštanů jsou tlusté a zelené, s malými krátkými širšími hroty a obvykle obsahují pouze jedno větší zaoblené semeno.

Podívejte se, kde stromy rostou a prohlédněte si jejich listy:

  • Koňské kaštany bývají ve městech, parcích, uličkách a na školních pozemcích, zatímco jedlé kaštany rostou v lesích nebo sadech;
  • Každý list koňského kaštanu se skládá z několika oválných složených lístků, které dodávají celému listu vzhled ve tvaru dlaně, zatímco listy jedlých kaštanů jsou jednoduché, protáhlé a nemají složené lístky.

 

Buďte opatrní při sbírání jedlých kaštanů, abyste je nezaměnili!

  • Vyfoťte si kaštany, ze kterých připravujete jídlo, případně si ponechte trochu hotového kaštanového jídla pro snadnější identifikaci v případě otravy.
  • V případě vážných zdravotních potíží po jídle volejte 155 (112 v rámci EU) nebo navštivte lékařskou pohotovost.

 

Autor překladu: Ing. Ivo Doskočil, Ph.D., ČZU v Praze

Zdroj: Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost
          (ANSES)


Zdroj: Pixabay