Bezpečnost potravin

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?

Vydáno: 14. 11. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Článek byl publikován ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování 5/2018.

Společnost pro výživu publikovala článek „Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?“ ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování – 5/2018.

Bariatrická chirurgie představuje skupinu operačních zákroků na trávicím traktu, s primárním záměrem dlouhodobé úspěšné redukce hmotnosti a zlepšení zdravotního stavu i celkové kvality života pacienta se všemi psychologickými, sociálními a ekonomickými aspekty. Přínosy bariatrické chirurgie dle aktuálních poznatků přesahují i do terapie metabolických poruch – diabetes mellitus 2. typu, inzulinové rezistence, hypertenze, dyslipidemie a v neposlední řadě vedou i ke snížení celkové mortality pacientů s vyššími stupni
obezity. V minulosti byla konvenční bariatrie chápána jen jako jedna z cest terapie obezity a pozitivní dopad na organismus byl jen jejím vedlejším efektem, jehož rozsah je přímo úměrný počtu redukovaných kilogramů a s opětovným přibíráním na váze se vytrácí. Novější koncepce bariatrické metabolické chirurgie je proto rozšířená i o záměr regulovat známá metabolická onemocnění a nejen extrémní tělesnou hmotnost a zároveň se stává pro řadu pacientů dostupnou možností. 

Autorky článku:
Mgr. Daniela Hanušková
, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Bc. Martina Daňková, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
3. interní klinika a Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha

Celý článek (PDF)

 

Zdroj: Společnost pro výživu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Grifart