Bezpečnost potravin

Našli si svého řezníka

Vydáno: 18. 9. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18. 9. 2013.

Zájemci o výsledky veterinárních kontrol se na stránkách Státní veterinární správy dobře orientují.

Zájemci o výsledky veterinárních kontrol se na stránkách Státní veterinární správy dobře orientují. Svědčí o tom statistika, ze které vyplývá, že největší zájem mají lidé o to, jak na tom je ten jejich oblíbený řezník, či obchodník.

Od konce května, kdy jsme na stránkách Státní veterinární správy začali zveřejňovat výsledky kontrol, navštěvuje tuto aplikaci zhruba 20 000 lidí měsíčně. O kontroly v tržní síti, tedy výše zmíněných řezníků a obchodníků, projevilo dodnes zájem 23 362 návštěvníků našich stránek.

Ukazuje se, že tento způsob informování veřejnosti byl zvolen dobře – vyšel vstříc zájmu o prakticky použitelné informace. Za velmi dobré považujeme, že se veřejnost může velmi dobře přesvědčit o tom, že u českých výrobců a zpracovatelů zjišťujeme mezi jedním až maximálně třemi procenty problémů. A to zdaleka nejde o problémy se zdravotní závadností, většinou jde o problémy se značením, teplotou, apod. Ani problémy u výrobků z ostatních zemí nepřekračují tři procenta. V tom vidíme pozitivum, že se veřejnost může přesvědčovat o velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru.

Podle slov Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, je úroveň našeho dozoru velice vysoko hodnocena z pohledu orgánů EU, z pohledu Komise. Ovšem je třeba si uvědomit, že toto hodnocení je třeba obhájit u našich zákazníků (spotřebitelů), což se, jak se zdá, daří.

Na druhém místě zájmu veřejnosti jsou výsledky kontrol v místech určení, jde o komodity z dovozu, tj. výrobky, které jsou z tzv. logistických či distribučních center dále uvolňovány na domácí trh, přes 6 000 zájemců, a pak také o kontroly ve schválených masných výrobnách, též přes 6 000. Návštěvníky našich výsledků kontrol také zajímají mlékárny (přes 4 000 zájemců), drůbeží porážky (přes 3 000 zájemců) a zpracovny vajec (přes 2 000 zájemců).

Takovýto způsob prezentace výsledků státního veterinárního dozoru lze považovat za skutečně prospěšný především proto, že se veřejnost může přesvědčit, že naprostá většina potravin živočišného původu, které jsou uvolňovány do oběhu, je v pořádku. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR