Bezpečnost potravin

Národní zemědělské dotace půjdou i v příštím roce na lepší podmínky hospodářských zvířat, polní plodiny, rybníkářství a včelařství

Vydáno: 2. 11. 2022
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Foto: Shutterstock

Dotační programy v zemědělství nabídnou v roce 2023 žadatelům celkem 2,7 miliardy korun. Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená i na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata. Dotační programy pro zemědělství na rok 2023 dnes projednala vláda.

„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, zemědělské půdy nebo s náklady spojenými s úhradou pojištění,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Národní podpory jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. V Nákazovém fondu je na potlačování nakažlivých chorob v chovech připraveno 900 milionů korun. Další programy zajištují udržení a rozvoj určité komodity například prostřednictvím zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či přímou podporou včelařství a rybníkářství.

V rostlinné výrobě mohou pěstitelé čerpat příspěvky na ozdravování polních a speciálních plodin. Národní dotace chtějí posílit i zemědělství šetrné k přírodě a krajině, na to jsou přichystané podpory na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin a také podpora vybudování kapkových závlah v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách nebo podpora restrukturalizace ovocných sadů. Ministerstvo zemědělství se pomocí národních dotací zaměřuje i na vzdělávání zemědělců, zpracování zemědělských produktů, potravinové banky nebo obce, které se starají o zvířata umístěná v náhradní péči.

Podrobnosti k programům budou zveřejněny na webu Ministerstva zemědělství do konce letošního roku. Spektrum dotačních programů pro rok 2023 navazuje na programy z předešlých let.
 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023 

 

Název programu

 

 rok 2023

dotace k hospodář. výsledku  (neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

47 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

30 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

65 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

 

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

200 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162 000

18 000

Genetické zdroje

94 000

 

Nákazový fond

900 000

 

Poradenství a vzdělávání

133 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

15 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

21 500

 

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu

 

230 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

18 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

37 000

36 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

20 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

600 000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

2 800

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

 

 

2 310 300

389 700

C e l k e m

2 700 000

 

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství