Bezpečnost potravin

Národní zákaz bisfenolu A ve Francii zkomplikuje i import

Vydáno: 6. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Bude-li ve Francii schválen zákaz BPA, měl by platit pro kojenecké láhve od 1. ledna 2013 a pro další produkty od 1. ledna 2014.

Většina výrobců čerstvých a zmrazených potravin exportujících své produkty do Francie bude postižena připravovaným zákazem přítomnosti bisfenolu A (BPA) v obalech od 1. ledna 2014.
Ze zprávy „Global Agriculture Information Network“ (GAIN) ze 6. 2. 2012 vyplývá, že nelze odhadnout dopady, ale bude nutné změnit složení obalů směrem k dražším materiálům, což negativně postihne malé a střední podniky. Vedle toho má platit zákaz BPA v kojeneckých lahvích od 1. ledna 2013.
Záležitost má být projednávána ve francouzském senátu začátkem března 2012. Pokud návrh neprojde senátem, očekává se opakované projednávání na podzim 2012. Francouzský potravinářský průmysl kritizuje návrh, že je příliš vágní, že neposkytuje dostatek času k zastavení používání BPA a že se dostatečně nezabývá efektivitou a zdravotními dopady případných alternativ. Potravinářský průmysl se nehrne do náhrad BPA, které se po pár letech mohou ukázat jako ještě škodlivější.
Navíc zákaz BPA může zkomplikovat pravidla obchodování v EU. Evropská komise má přijmout připomínky členských států prostřednictvím svého informačního systému (Technical Regulation Information Systém) do 20. dubna 2012. Velká Británie je již v opozici.
EU Food Law, 2012, č. 521, s. 6