Bezpečnost potravin

Národní výstava hospodářských zvířat

Vydáno: 6. 5. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Výstava se bude konat ve dnech 12.– 15. 5. 2019 v Brně na Výstavišti.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně.

Zvolenými tématy jsou informace z oblasti krmiv (bezpečnost a kvalita krmiv), půdy (bezpečnost půdy a výživa rostlin), ekologického zemědělství kontrolního systému C-C ve vztahu k ÚKZÚZ.

Naši specialisté Vám budou k dispozici v expozici MZe v pavilonu P.

 

Bližší informace o výstavě

Provozní doba, vstupné a plánek výstaviště

 

Zdroj: eAGRI