Bezpečnost potravin

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2017

Vydáno: 3. 5. 2017
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ bude prezentovat své činnosti na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude prezentovat své činnosti na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně.

Datum: 11.5.2017 – 14.5.2017  
Místo konání: BVV Brno, pavilon P

Zvolenými tématy jsou informace z oblasti krmiv (bezpečnost a kvalita krmiv), půdy (bezpečnost půdy a výživa rostlin), ekologického zemědělství kontrolního systému C-C ve vztahu k ÚKZÚZ.

Specialisté ÚKZÚZ Vám budou k dispozici v expozici MZe v pavilonu P.

V rámci doprovodného programu NATUR EXPO BRNO se experti ÚKZÚZ účastní formou odborného příspěvku pátečního bloku přednášek na téma Půda- základ naší civilizace. Jsme si toho vědomi?

Místo konání: Pavilon F, centrální expozice, blok od 11 hod.
Přednášející: Michal Hnízdil / Štěpánka Radová (ÚKZÚZ)

Název a anotace příspěvku: 
Změny klimatu z pohledů škodlivých organismů – máme se se čeho obávat?

Slunéčka, plzáci nebo ambrózie peřenolistá jsou příklady škodlivých organismů, které k nám přišly z teplých oblastí. Díky mírným zimám a bez přirozených nepřátel postupně vytlačují původní druhy a způsobují problémy nejen zahrádkářům a zemědělcům, ale představují i zdravotní rizika (př. pylové alergie). Jaké další druhy se k nám šíří z jihu a představují již dnes nepřehlédnutelná rizika? Jaké jsou možnosti ochrany? Je možné se vůbec se změnami klimatu invazi teplomilných druhů bránit?

Zdroj: ÚKZÚZ