Bezpečnost potravin

Národní úřady pro bezpečnost potravin států EU se zavazují posílit partnerství s EFSA

Vydáno: 7. 10. 2016
Autor: KM EFSA

Deklarace o závazku byla podepsána na 61. zasedání Poradního sboru v Bratislavě.

Členové Poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) znovu potvrdili trvalou podporu EFSA a jeho činnosti. V prohlášení o závazku se dohodli na řadě opatření a aktivit, které zajistí, že EFSA a členové Poradního sboru budou moci společně čelit výzvám v oblasti bezpečnosti potravin a chránit tak evropské spotřebitele.

Od svého vzniku v roce 2003 byl Poradní sbor EFSA klíčovou platformou pro posílení vazeb mezi EFSA a členskými státy EU. Tato spolupráce pomohla utvářet pracovní programy hodnocení rizik EFSA, podporovat výměnu informací a údajů, rozvíjet vědecké sítě a formovat jednotný přístup ke komunikaci rizika.

Deklarace o závazku byla podepsána na 61. zasedání Poradního sboru v Bratislavě na Slovensku, které v současné době zastává předsednictví v Radě Evropské unie.

Dr. Zuzana Bírošová, zástupkyně Slovenska v Poradním sboru EFSA, uvítala podpis prohlášení, které by podle ní mohlo pomoci posílit vztahy mezi EFSA a úřady pro bezpečnost potravin v členských státech. „Prohlášení podporuje vědecké excelence a vědecké sítě, umožňuje členským státům přispívat do agendy hodnocení rizik v EU a shromažďovat informace o potenciálních nebo nově vznikajících rizicích týkajících se bezpečnosti potravin,“ uvedla.

Bernhard Url, výkonný ředitel EFSA, prohlásil: „Deklarace o závazku ze strany členů potvrzuje, že přecházíme od kooperace k partnerství mezi EFSA a členy Poradního sboru. Naším jednotným cílem je společná agenda hodnocení rizik v EU k podpoře harmonizace hodnocení rizik bezpečnosti potravin a důsledné komunikace v zájmu ochrany spotřebitele.“

Zdroj: EFSA