Bezpečnost potravin

Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů – zpráva za rok 2021

Vydáno: 5. 4. 2022
Autor: SVÚ Jihlava

Kompletní zpráva referenční laboratoře za rok 2021

 
 
 

V posledních šesti letech je každoročně prováděno vyhodnoce
ní výsledků Národního programu sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů za uplynulých 12 měsíců. Toto zpracování dosažených výsledků překládá Státní veterinární ústav Jihlava i letos.
 

 

 

Zdroj: Státní veterinární ústav Jihlava