Bezpečnost potravin

Národní politika podpory jakosti

Vydáno: 17. 5. 2004
Autor:

Národní politika podpory jakosti je program vyhlášený  vládou ČR (usnesení vlády č. 458/2000 Sb.), jehož cílem je přispět k ovlivňování kvality výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejného stravování

Národní politika podpory jakosti  je program vyhlášený vládou České republiky (usnesení vlády č. 458/2000 Sb.), jehož cílem je přispět k ovlivňování kvality výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy.

Národní cena České republiky za jakost jako součást Národní politiky podpory jakosti, je program, jehož cílem je veřejně ocenit podniky, které systematicky zlepšují kvalitu všech svých činností a dosahují tak vynikajících výsledků. Toto nejvyšší ocenění předává každoročně vítězům předseda vlády ČR.

Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Vznikl jako součást Národní politiky podpory jakosti s cílem zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality a zlepšit informovanost spotřebitelů.

 

 

Národní informační středisko pro podporu jakosti zabezpečuje aktivity, pořádané v rámci Národní politiky podpory jakosti a působí také jako informační centrum pro veřejnost – zajišťuje a rozvíjí informační systém, který je bezplatně přístupný na  www.npj.cz . Návštěvníci v něm najdou např. databáze certifikačních orgánů a  poradenských organizací, odborných akcí, Národní registr certifikovaných organizací aj.