Bezpečnost potravin

Národní plán fytokontroly na rok 2013

Vydáno: 8. 4. 2013
Autor: SRS

Popis činností jednotlivých odborných útvarů SRS, rozsahy prováděných úředních kontrol, plánované počty kontrol.

Národní plán fytokontroly na stávající rok 2013 přináší mimo jiné detailní popis činností jednotlivých odborných útvarů Státní rostlinolékařské správy, jejích rostlinolékařských inspektorů, rozsahy prováděných úředních kontrol vykonávané naším úřadem či plánované počty kontrol subjektů používajících v rámci svého podnikání přípravky na ochranu rostlin.

Obsah:
1. Právní předpisy
2. O Státní rostlinolékařské správě
3. Činnosti rostlinolékařských inspektorů
4. Organizování úředních kontrol ve vztahu k povinnostem stanoveným
zákonem
5. Oddělení mechanizace a přípravků na ochranu rostlin
6. Oddělení integrované ochrany rostlin
7. Sekce dovozu a vývozu

Národní plán fytokontroly na rok 2013  (DOCX, 264 kB)

Zdroj:   SRS (eAGRI)