Bezpečnost potravin

Národní plán fytokontroly na rok 2011

Vydáno: 21. 12. 2011
Autor: berankova1

Publikace Státní rostlinolékařské správy.

Národní plán fytokontroly na rok 2011 přináší mimo jiné detailní popis činností jednotlivých odborných útvarů Státní rostlinolékařské správy, jejích rostlinolékařských inspektorů, rozsahy prováděných úředních kontrol či plánované počty kontrol subjektů používajících v rámci svého podnikání přípravky na ochranu rostlin.

Národní plán fytokontroly na rok 2011 (pdf, 1,5 MB)

Zdroj:  Státní rostlinolékařská zpráva