Bezpečnost potravin

Nařízení vlády ČR o systému rychlého varování

Vydáno: 4. 3. 2005
Autor:

Nařízení 98/2005 Sb. stanovuje kompetence a postupy činnosti všech orgánů, které jsou součástí sítě rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.

Bylo vydáno nařízení vlády 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. V návaznosti na nařízení ES č. 178/2002 stanovuje nové nařízení česká pravidla pro evropský systém rychlého varování, pokud jde o potraviny. Jsou určeni členové sítě rychlého varování v ČR: Národní kontaktní místo – SZPI, ÚLZÚZ, orgány veřejného zdraví, veterinární orgány, celní orgány, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství. Stanovuje se způsob kontaktu členů sítě, úkoly a postup činnosti Národního kontaktního místa, postup ostatních orgánů při výskytu rizikového výrobku.

Nařízení nabývá účinnosti 1. 3. 2005

Sbírka zákonů 2005, částka 29