Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – Xylella fastidiosa, příloha „Zamořené zóny – Xylella Fastidiosa“

Vydáno: 30. 1. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Aktuální informace ÚKZÚZ

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. VLOŽENÍ NOVÉ PŘÍLOHY „ZAMOŘENÉ ZÓNY – XYLELLA FASTIDIOSA“.

 

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ