Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – Xylella fastidiosa, aktualizace 25. 7. 2019

Vydáno: 30. 7. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Aktualizace přílohy "Seznam zemí, oblastí a stanovišť prostých Xylella fastidiosa"

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. AKTUALIZACE PŘÍLOHY „SEZNAM ZEMÍ, OBLASTÍ A STANOVIŠŤ PROSTÝCH XYLELLA FASTIDIOSA“.

Přílohy

 

 

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský