Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – tesařík Anoplophora chinensis

Vydáno: 24. 9. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření tesaříka Anoplophora chinensis.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření tesaříka Anoplophora chinensis (Forster).

Zdroj:  ÚKZÚZ