Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – Ralstonia solanacearum v závlahové vodě

Vydáno: 27. 3. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Fytosanitární opatření ÚKZÚZ k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby ze závlahové vody.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody.

Přílohy

Hostitelskými rostlinami bakterie Ralstonia solanacearum jsou lilek brambor (Solanum tuberosum), rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena) a tabák (Nicotiana spp.). Dalšími přirozenými hostiteli jsou pelargónie (Pelargonium spp.), některé druhy plevelů – lilek potměchuť (Solanum dulcamara), lilek černý (S. nigrum) a lilek S. cinereum, výskyt byl zjištěn i na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica).

Zdroj: ÚKZÚZ