Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP)

Vydáno: 12. 5. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) _ nárazníková zóna Bulhary

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

 

Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) _ nárazníková zóna Oleksovičky

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma.


Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) _ nárazníková zóna Perná

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

 

Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) _ oblasti neprosté GFDP

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti šíření fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Grapevine flavescence dorée phytoplasma rostlinami révy Vitis spp. určenými k pěstování (kromě osiva) na území, které není prosté tohoto škodlivého organismu.

Zdroj: ÚKZÚZ