Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – dřepčíci rodu Epitrix

Vydáno: 12. 12. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení ÚKZÚZ k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner).

Příloha
Nařízení ÚKZÚZ – dřepčíci Epitrix (PDF, 3 MB)

Zdroj: ÚKZÚZ